අගමැතිගෙන් රංජන්ට ලියුමක්. (ලිපිය සහිතයි.)

0
132

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අත්සනින් යුතු ලිපියක් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතා වෙත යවා තිබෙනවා. එහි සඳහන් කර ඇත්තේ, මහා සංඝරත්නය පිළිබඳව ඔහු විසින් දැක් වූ අදහස් සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරක් තමා වෙත ලබාදෙන ලෙසයි.