මහනුවර කොට්ඨාස 5කට නාය යෑමේ අනතරු ඇඟවීම්.

මධ්‍යම කඳුකරයට ඊයේ 18 උදෑසන සිටම ඇදහැළෙන ධාරාණිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස පහකට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය මගින් නායයාමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය මගින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති එම නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීමට අනුව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුනුවර, දොළුව,ගඟවට කෝරළය, උඩදුම්බර, සහ උඩපළාත යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ නායයෑමේ අවදානම් ප්‍රදේශ වශයෙන් හඳුන්වාදී තිබෙනවා.

මෙම ප්‍රදේශවල පසුගිය පැය 24 තුළ මිලිමීටර් 75 සිට මිලි මීටර් 150 ඉක්මවූ වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇති බැවින් ඉදිරියේදීත් වැස්ස තවදුරටත් පවතීනම් නායයාමේ අවදානම ගැන වඩාත් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් ආරක්ෂක පියවර අනුගමනය කරන ලෙසත් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය ඉල්ලා සිටිනවා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න