ගුවන් තොටුපළ අවට සරුංගල් යැවීම තහනම් කෙරේ.

0
34

ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිහිටි ජාත්‍යන්තර සහ අභ්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ අවට ඉහළ අහසේ කිලෝ මීටර් 05ක ප්‍රමාණයක සරුංගල් යැවීම නීතිවිරෝධී සහ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව ගුවන් තොටුපොළ කළමනාකරු එච්.එස්.හෙට්ටිආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ශ්‍රී ලංකාවට ඉහළින් ඇති ගුවනේ දෛනිකව ගුවන් යානා මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරන බැවින් ගුවන් අනතුරු වලක්වා ගැනීමට මේ තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ , මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන් තොටුපොළ ,රත්මලාන , පලාලි, සීගිරිය සහ කොග්ගල යන සියලු ගුවන් තොටුපොළ වලට ද මෙය වලංගුයි.