ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය ඉල්ලූ බවට වන පුවත්පත් වාර්තා කරූ ප්‍රතික්ෂේප කරයි

තමන් ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය ඉල්ලා සිටි බවට වන එක්තරා පුවත් පතක පල වූ වාර්තාවක් පිළිබඳ කථානායක කරූ ජයසූරිය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ඔහු පවසන්නේ තමන්ගේ ප්‍රකාශයක් වැරදි ලෙස අර්ථ දක්වමින් ඔවුන් මෙම ප්‍රකාශය කර ඇති බවයි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න