කලාවැවේ ධීවරයින්ගේ ඔරු ගිනිගනී. (PHOTOS)

කලාවැව ඔලොම්බෑව ධීවර තොටුපලේ නවතා තිබූ ඔරු 07ක් ගිණි තබා විනාශ කර තිබේ. සිද්දිය සම්බන්ධයෙන් කැකිරාව පොලිස් ස්ථානය මගින් විමර්ශණ අරඹා තිබෙනවා.

හානියටපත් ඔරුවල හිමිකාර ධීවරයින් විසින් කැකිරාව පොලිස් ස්ථානයට කර ඇති පැමිනීල්ලක් අනුව සිද්දිය සම්බන්ධ පොලිස් විමර්ශණ අරඹා තිබෙනවා. ඉකුත් 25 වැනිදා අලූයම් කාලයේ කිසියම් පුද්ගලයකු හෝ කණ්ඩයමක් මෙම ඔරු සඳහා ගිණී තබන්නට ඇතැයි පොලිසිය අනුමාන කරනවා. ඇතිවූ ගින්නෙන් එම ඔරු 07ම මුළුමණින්ම දැවී විනාශව තිබෙනවා.

අදාළ ඔරු ධීවර කටයුතු නිමවීමෙන් පසු රාත‍්‍රී කාලයේ ඔලොම්බෑව තොටුපලේ නවතා තිබියදී මෙලෙස ගිණි තබා විනාශ කර තිබිණ. එම ඔරු විනාශ වීම හේතුවෙන් එම ධීවරයන්ට සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් ලක්ෂ 03ක් පමණ වන බව එම ධීවරයෝ පවසති. සිය ඔරු අහිමිවීම නිසා එම ධීවරයන්ගේ වෘත්තීය කටයුතු මුලූමණින්ම අඩාලව ඇති බව ඔලොම්බෑව ධීවර සමිතියේ සෙසු සාමාජිකයෝ පෙන්වා දෙනවා.

ධීවරයන්ගෙන් ළත් පැමිණීළි අනුව ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව හා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ද සිද්දිය සම්බන්ධයෙන් වෙනම විමර්ශණ අරඹා තිබෙනවා.

සිද්දිය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිවකුත් අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති අතර කැකිරාව පොලිස් ස්ථානය මගින් එම සිද්දිය සම්බන්දයෙන් වැඩිදුර විමර්ශණ සිදුකරනවා.