ජපානය වේගවත්ම අධිවේගී දුම්රිය අත්හදා බලයි.

0
207

ජපානය සිය වේගවත්ම අධිවේගී දුම්රියේ පරීක්ෂණ ධාවනය සිදුකර තිබෙනවා.

එම දුම්රිය පැයට කිලෝමීටර් 400ක වේගයකින් ධාවනය කළ හැකි බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

2030 වසරේදී ධාවනයට එක් කිරීමට නියමිත මෙම නවතම අධිවේගී දුම්රිය මෝටර් රථ 10ක සහ දිගු නාසයක කෙළවර හැඩයට සමානව නිර්මාණය කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here