ආන්දෝලනාත්මක ගොඩනැගිල්ල කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට ලබාගැනීමට අනුමැතිය දී ඇත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහ බව තහවුරු කරන ලේඛන Citizen වෙත

රාජගිරිය පාර්ලිමේන්තු පාරේ අංක 288හි පිහිටි ඩී.පී. ජයසිංහ සමාගමට අයත් (ජනප්‍රිය නිළි සබීතා පෙරේරාගේ ස්වාමිපුරුෂයා වන උපාලි ජයසිංහට අයත්) ගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධයෙන් ආන්දෝලනාත්මක තත්වයක් ඇතිවුයේ මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ 210 බැගින් ගෙවමින් එහි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කිරීමය.

එම තීරණය ගත්තේ කවුද යන්න තවමත් පැහැදිලි නැත.

එවන් පසුබිමක මෙම ගොඩනැගිල්ලේ ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් Citizen වෙත ලැබුණු ලේඛන කිහිපයක් මත මෙම ගවේෂණාත්මක ලිපිය පළවේ.

සටහන

මෙහි ඇතැම් ලිපි රහසිගත වුවත් පුරවැසියා වෙනුවන් Citizen අපි ඒවා ප්‍රසිද්ධ කරන්නෙමු.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට නව ගොඩනැගිල්ලකට යාමට සිදු වූයේ ඇයි?

2015 අගෝස්තු මහ මැතිවරණයෙන් පසු යහපාලන ආණ්ඩුවේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහට අලුත් අදහසක් පහළ වී තිබුණි. ඒ රට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් මීට වඩා දායක කර ගැනීමත් ඒ සඳහා ඔවුන්ට තවදුරටත් වරප්‍රසාද හා වරදාන පිරිනැමීමත්ය. ඊට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෙන ආ යෝජනාව හෙවත් නම වූයේ පාර්ලිමේන්තු ආංශික කාරක සභා යන්නය.

එම පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා පවත්වාගෙන යාම සඳහා මෙතෙක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවත්වාගෙන ගිය ගොවිජන මන්දිරය යොදා ගැනීමට යෝජනා කෙරිණි.

ඒ අනුව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සඳහා නව ස්ථානයක් සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය විය.

ඉන්පසුව …

2015 – 9 – 21

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවත්වාගෙන යනු ලබන “ගොවිජන මන්දිරය” පාර්ලිමේන්තු ආංශික කාරක සභා සඳහා ලබා දීමටත්, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සෙත්සිරිපාය ගොඩනැගිල්ලට ගෙන යාමටත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරයි.

2015 – 9 -22

ඊට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබේ.

වංචාවට සුදානම් වීමක් ද ?

එදිනම ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක සභාවක් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිහිටුවීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය දෙන ලදී.  ( ආන්දෝලනාත්මක ගොඩනැගිල්ල කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට ලබාගැනීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේ මෙම අනුකාරක සභාව විසින් වීම නිසා මෙම කරුණ වැදගත් වේ)

2015-09-22 – 2016 – 02 – 16

  • කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය දුන් සෙත්සිරිපාය ගොඩනැගිල්ලේ ඉඩ මදි බව පවසමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය එහි ස්ථාපිත කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි.
  • අනතුරුව රාජගිරිය පාර්ලිමේන්තු පාරේ අංක 288හි පිහිටි ඩී.පී. ජයසිංහ සමාගමට අයත් (ජනප්‍රිය නිළි සබීතා පෙරේරාගේ ස්වාමිපුරුෂයා වන උපාලි ජයසිංහට අයත්) ගොඩනැගිල්ල කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යෝජනා කරනු ලබනවා.
  • එම යෝජනාව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත්
    ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ අවසන් තීරණයක් ගැනීමටයි.

එහිදී සිදු වුයේ කුමක්ද?

2016-02-16

ආන්දෝලනාත්මක ගොඩනැගිල්ල කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට කුලී පදනම මත ලබාගැනීමට ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ කැබිනට් අනුකමිටුව අනුමැතිය ලබා දෙයි. (එම කමිටුවේ සභාපතිත්වය එවක උසුලා ඇත්තේ අග්‍රාමාත්‍යවරයායි)

2015-09-22

ඊට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවෙයි.

අවසානයේදී

ඉන් පසුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් 2016-02-17 දින නව කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරමින් මෙම ප්‍රශ්නගත ගොඩනැගිල්ල මිලදී ගැනීමට යෝජනා කරයි

එහිදී මෙම ගොඩනැගිල්ල රජයේ තක්සේරුවට වඩා ඉහල මිලක් ඇති නමුත් ප්‍රයෝගිකව වෙනත් ගොඩනැගිල්ලක් නොමැති නිසා එය යෝජනා කරන බවත් සඳහන් කරමින් කැබිනට් සංදේශය ඉදිරිපත් කරයි.

ඒ අනුව මෙම ගොඩනැගිල්ල ලබා ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.


මුලාශ්‍ර

මේ ඉහත තොරතුරු සනාථ කෙරෙන ලේඛන

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න