ඉරාන කාන්තාවන්ට පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයට එන්න ඉඩ දෙන්නැයි ඉල්ලීමක්

1979 ඉස්ලාම්කරණයෙන් පසු ඉරාන කාන්තාවන්ට පාපන්දු තරඟ නැරඹීමට ක්‍රීඩාංගණයට එන්නට ඇති තහනම ඉවත් කළ යුතු යයි ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති ගියැනේ ඉන්ෆන්ටිනෝ පවසයි.

මෙම ඉල්ලීම තමන් ඉරාන් පාපන්දු සංගමය වෙත ද යොමු කරන බවත් ඉතා ඉක්මණි ඒ සඳහා කටයුතු කරනු ඇති ඔහු බලාපොරොත්තු වන බවත් ඔහු පවසා ඇත.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න