මසුන් මැරීමට ජාත්‍යන්තරයට ගිය ධීවරයින්ට මාලදිවයිනට යාමට අවසර .

මසුන් මැරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මුහුදට ගොස්ව අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් අතරමන්ව සිටින ධීවරයින්ට මාලදිවයින වෙත ළඟාවීමට අවසර ලැබී ඇති බවත් ඉන්දියාවෙන් ද එවැනි අවසරයක් ලබාගැනීමට කටයුතු කරන බවත් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා.

ධීවර කටයුතු සඳහා ජාත්‍යන්තර මුහුදු ප්‍රදේශයට ගිය යාත්‍රා 20ක් පමණ මාලදිවයිනට ආසන්න ජාත්‍යන්තර මුහුදු ප්‍රදේශයේ අතරමන්ව සිටින බවට තොරතුරු වාර්තා වී තිබෙනවා.

එම යාත්‍රා 20 න් 14 ක් හලාවත ප්‍රදේශයෙන් ධීවර කටයුතු සදහා මුහුදු ගොස් ඇති අතර තවත් බහුදින ධිවර යාත්‍රා 06 ක් වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයෙන් මුහුදු ගොස් ඇති බවට ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ සෝදිසි මෙහෙයුම් අංශයට වාර්තා වී තිබෙනවා.