ඉන්දුනීසියාවේත් ආරක්ෂාව තර කරයි.

ඉන්දුනීසියාවේ පැවති ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම්ව ඇති බැවින් එරට ආරක්ෂාව දැඩි කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල ඉදිරි සතියේදි ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත අතර, එහිදී ප්‍රහාරයක් එල්ලවීමේ සැලැස්මක් පවතින බවට තොරතුරු වාර්තාවීමත් සමඟ මෙලෙස ආරක්ෂාව දැඩි කිරීමට පියවර ගැනුණා.

මේ මස 21, 22 හෝ 23 යන දිනයන්හි ජනතාව විශාල වශයෙන් රැස්වන ස්ථාන ඉලක්ක කර ප්‍රහාර එල්ලවනු ඇති බවට ආරක්ෂක අංශ වෙත නිල නොවන තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා.

ජකර්තා අගනුවර ආරක්ෂාව සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් 32,000 කට ආසන්න පිරිසක් සහ හමුදා බල ඇණියක් යොදවා ඇති බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළා.