ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් විශේෂ පරීක්ෂාවට ලක් කරයි.

ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් එරට ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නියාමන ආයතනයේ පරීක්ෂාවන්ට ලක් කිරීම සඳහා ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන විධායක රාහුල් ජොහාරි සහ සාමාන්‍යාධිකාරී සබා කරිම් ඉන්දීය ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සමඟ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සඳහන්.

මීට හේතු වී තිබෙන්නේ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ප්‍රිත්වි – ෂෝ තහනම් උත්තේජක භාවිත කිරීම නිසා මාස 8ක තහනමකට ලක්වීම.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න