ළමා ශ‍්‍රමික වයස් සීමාව ඉහළ දමයි.

0
63

ළමා ශ‍්‍රමික වයස් සීමාව අවුරුදු 16 දක්වා ඉහළ නැංවීමට කම්කරු හා වෘත්තීය සබඳතා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ දක්වා ළමා ශ‍්‍රමික වයස් සීමාව ලෙස සැලකුනේ අවුරුදු 14යි.

වයස් සීමාව සංශෝධනය කිරීමට අදාළ කම්කරු නීති මේ වනවිට කෙටුම්පත් කර ඇති බවයි අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආර්. ටී. ආර්. රාජපක්ෂ සඳහන් කළා.

2025 වසර වනවිට මෙරටින් ළමා ශ‍්‍රමය තුරන් කිරීම අරමුණ බවද මෙහිදි ප‍්‍රකාශ කෙරුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here