මංගල පත් කළ ලිට්‍රෝ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට අතුරු තහනම් නියෝගයක්.

0
229

මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර විසින් ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමට ඊයේ (14) පත් කළ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ කටයුතු වළක්වාලමින් කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය අතුරු තහනමක් පනවා තිබෙනවා.

එම සමාගමේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරු සිව්දෙනෙක් විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සමක් විභාග කළ කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණ විනිසුරු ආර්.ගූරුසිංහ මහතා විසින් මෙම නියෝගය කරනු ලැබුවා.