දෙසැම්බර්වල ජනාධිපතිවරණය නොපවත්වන්නේ නම් උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා.

යම් හෙයිකින් ජනාධිපතිවරණය කල් දෑමීම සඳහා කිසියම් පාර්ශවයක් කටයුතු කරන්නේ නම් ඊට එරෙහිව උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සුදානම් බව මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය පවසනවා.

දෙසැම්බර් මාසය වනවිට අනිවාර්යෙන්ම ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මැතිවරණ කොමිසමට නීතිමය බලතල පවතින බව ඔවුන් සඳහන් කළා.

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය සහ විද්වතුන්ගේ සංසදය සමඟ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ සාමාජික රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා මෙම අදහස් පළ කළා.

මෙම සාකච්ඡාවේදී එළඹෙන ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා කුමන ගුණාංගවලින් යුත් පුද්ගලයෙකු ද යන්න සම්බන්ධයෙන් මහජන සංවාදයක් ඇති කිරීමට ද මෙහිදී එකඟතාවයකට පැමිණ තිබෙනවා.