ප්‍රමිතියෙන් තොරනම් දක්ෂිණ අධිවේගය වසා ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න – ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු

මාතර සිට මත්තල දක්වා දිවෙන දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ සිව්වන අධීයරයන් පසුගිය රජය කාලයේ විවෘත කෙරුනද. එය නිසි ප්‍රමිතියකින් නිමකළ නොමැතිබව ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරනවා.

මේ නිසා අද දින මාර්ග හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ බරවකුඹුර සිට මත්තල දක්වා කොටස නිරීක්ශනය කළා.

අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ නිසි ප්‍රමිතියකින් තොරව විවෘත කර ඇත්නම්. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය නැවත වසාදමා ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුකරගෙන යන බවයි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න