“මම අනිවාර්යයෙන් ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලනවා” – සජිත් නිළ වශයෙන් කියයි.

0
75

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයට තමන් අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරිපත් වන බව නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස සඳහන් කරනවා

ඔහු මේ බව තම ට්විටර් ගිණුමේ ප්‍රකාශයක් සටහන් කර තිබුනේ මෙලෙසින්