ආදී මානව සොහොන් මතුවීම නිසා නිවාස ව්‍යාපෘතියක් නවතී.

ත්‍රිකුණාමලය, කුච්චවේලි ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් වල්ලුවර් කොට්ටන් “නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ දෙවන අදියරේ නිවාස ඉදිකිරීමේදි ආදි මානවයන්ගේ ශිෂ්ඨාචාරයක් සහිත මෙගතිලික සොහොන් කිහිපයක් හමුවීම නිසාඑම ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරිම් නැවැත්වීමට පියවර ගත්බව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

වසර 3000කට වඩා පැරණි මෙම සොහොන් අතරින් දැනට සොහොන් 12ක නටබුන් මතුවී ඇති බවත්, නිවාස ඉදිකිරිම් සඳහා නොදැනුවත්කමින් සොහොන් පහක ගල් ගලවා ඉවත් කර පසෙක ගොඩ ගසා ඇති බවත් ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රාදේශිය පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.එච්.ඒ.සුමනදාස මහතා කියා සිටියා.

ඇතැම් සොහොන්වලට නිදන් හොරු හානි කර ඇති බවත්, සමහර සොහොන් තවමත් සුරක්ෂිතව පවතින බවත් අධ්‍යක්ෂවරයා පැවසුවා.

මෙගතිලික සොහොන් යනුවෙන් හඳුන්වන ආදි මානවයාගේ මෙවැනි සොහොන් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ යාංඔය, මහින්දපුර ආදි ප්‍රදේශවලින් මුලින් හමු වී ඇති අතර වල්ලුවර් කොට්ට්න් වලින් හමු වූ තුන්වැනි ස්ථානය මෙය වෙනවා.

මෙවැනි ඉදිකිරිම් සිදුකිරිමේදී පුරාවිද්‍යා වාර්තාවක් කැඳවිය යුතු වුවත් එම නීති රාමුවෙන් පිට මෙම කටයුතු සිදුකර තිබීම සම්බන්ධයෙන් පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා දැනුවත් කළ බවද සහකර අධ්‍යක්ෂවරයා කියා සිටියා.