ගෝඨා නුවර ජනතාවගේ කට වැසූ හැටි.

0
931

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද දළදා මාළිගාව වැඳ පුදා ගැනීමට පැමිණියා.

එම අවස්ථාවේදී ජනතාව ජයඝෝෂා නැංවූ අතර එම අවස්ථාවේ ගෝඨාභය විසින් “මෙය පන්සලක් , කවුරුත් සද්ද කරන්න එපා” යැයි පැවසීමත් සමඟම ජනතාව සන්සුන් වූ බව වාර්තා වෙනවා.