ලංකාවේ ප්‍රථම Real Estate e-commerce වෙබ් අඩවිය Prime Lands එළිදක්වයි. (PHOTOS)

0
334

ප්‍රමුඛ පෙළේ දේපල වෙළඳාම් ආයතනයක් වන Prime Group හි, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම දේපල වෙළඳාම් ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවිය වන ‘ප්‍රයිම් හොට් ඩීල්ස්’ (Prime Hot Deals) වෙබ් අඩවිය එළිදැක්වීම පසුගිය අඟහරුවාදා සිදු කළා. Prime Group ආයතනය පැවසුවේ මෙම නව වෙබ් අඩවිය “රටේ දේපළ වෙළඳාම් ක්ෂේත්‍රයේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කරනු ඇති” බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙව්න්දරතුඩුවේ සිට පේදුරුතුඩුව දක්වා විකිණීමට ඇති සියලුම දේපල මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ අන්තර්ගත වනවා.

www.primehotdeals.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීම තුළින් තමන් මිලදී ගැනීමට අදහස් කරන ඉඩම, ගොඩනැගිල්ලේ හෝ දේපළේ සියළුම ස්ථානයන් Virtual 360 තාක්ෂණය හරහා නැරඹීමේ පහසුකම සලසා තිබෙනවා. එමෙන්ම අදාළ දේපළ Online හරහා වෙන්කර ගැනීමේ පහසුකමද මෙම නව වෙබ් අඩවියට ඔවුන් එක් කර තිබෙනවා.

මේ එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප

No photo description available.
Image may contain: 2 people, people smiling, text
Image may contain: 4 people
Image may contain: 5 people, people smiling, screen
Image may contain: 6 people, people sitting and text
Image may contain: 3 people, people smiling
Image may contain: screen

www.primehotdeals.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් මෙම විප්ලවීය අත්දැකීම හා එකතුවීමට අන්තර්ජාලය පරිහරණය කරන දැන් ඔබටත් අවස්ථාව තිබෙනවා.