පසුගිය වසර 20ක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය

1. 1999

නන්දන ගුණතිලක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස තරග කළේය.

2. 2005

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මහින්ද රාජපක්ෂට සහය දැක්වීය.

3. 2010

ජෙනරල් සරත් ෆොන්සේකාට සහය දැක්වීය.

4. 2015

කිසිවෙකුට සහය නොදැක්වූ අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් නොකළේය.

5. 2020

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත්ව සිටී.