කාන්තා ඔබෙන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලු කාලය නිම කරන්න හොඳම අවස්ථාව මෙන්න.(VIDEO)

“කාන්තාවකට තනියම පාරේ බැහැලාවත් යන්න බෑ ” අද වෙද්දී මේ මැසිවිල්ල බොහෝ දෙනෙක් නගනවා. එයට ලොකුම හේතුව මේ වෙද්දී අපේ රටේ කාන්තාවන්ට පිරිමින්ගෙන් සිදුවන හිරිහැර වල ඉහල යාමයි.

රැකියාවකට ගියත්, සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ගියත්, දරුවා පාසලකට ඇතුලත් කරන්න ගියත්, ණයක් ගන්න බැංකුවට ගියත් කාන්තාවකට මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්.

හැබැයි ඔබ දන්නවද? ඕනෑම සේවාවක් සැපයීම සඳහා කාන්තාවකගෙන් ලිංගික බලපෑම් සිදුකිරීම ලිංගික අල්ලස් ගණයට වැටෙනවා. ඒ අනුව ලිංගික අල්ලස, අල්ලස් පනත යටතේ නඩු පැවරිය හැකි වරදක් වනවා.

අන්න ඒ නිසා හදිසියේ හෝ ඔබ එවැනි අවස්ථාවකට මුහුණ දුන්නේ නම් ඊට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කිසි විටෙකත් බිය වන්න එපා. බය නැතුව අදාළ නීති ආයතන වල පිහිට ලබාගන්න.

එවැනි ගැටලුවකදී බය නැතුව තොරතුරු ලබා දෙන්න රහස්‍ය සහ නීති උපදෙස් ලබා ගන්න 0773406212 අංකය අමතන්න.