දහම් පාසල් ආරම්භ වන දිනය මෙන්න.

බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ පෙර දැනුම් දුන් පරිදි හෙට දිනයේ දහම් පාසල් ආරම්භ කරන බවයි.

එහි දහම් පාසල් කටයුතු භාර කොමසාරිස් එච්.එම්. කුමාරි කියා සිටියේ විහාරස්ථානවල ආරක්ෂාව පිළිබද අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලය හා බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් සියළු විහාරස්ථාන වෙත මේ වන විටත් ලිඛිතව දැනුම් දී තිබෙනවා.

විශ්වවිද්‍යාලවල ආරක්ෂක තත්වය සම්බන්ධයෙන් උපකුලපතිවරයා සෑහීමකට පත්වන්නේ නම් අනිද්දායින් පසු සියලූම රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ආරම්භ කිරීම සඳහා අදාළ ආයතන වෙත බලය පවරා තිබෙනවා.

අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරන දින සහ එහි ක්‍රමවේදය පිළිබඳව තීරණය කිරීමට උපකුලපතිවරුන්ට හැකියාව පවතින විශ්වවිද්‍යාල කොමිෂන් සභාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළා.

එමෙන්ම, ප්‍රාථමික අංශය සඳහා රජයේ පාසල්වල දෙවන වාරයේ අධ්‍යයන කටයුතු අනිද්දා ආරම්භ කරන බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මීට පෙර කියා සිටියා.

පසුගිය සදුදා ආරම්භ කෙරුණ හයවන ශ්‍රේණියේ සිට 13වන ශ්‍රේණිය දක්වා පන්තිවල දෙවන වාරයේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සැලකිය යුතු ළමයින් පිරිසක් පාසැල් පැමිණ නොමැති බව වාර්තා වෙනවා.