ලිංගික අප්‍රාණික බව ඇති පිරිමින්ට හදවත් රෝග ඇතිවීමේ අවදානමක්

ලිංගික අප්‍රාණික බව ඇති පුරුෂයින්ට හදවත් ආශ්‍රිත ආබාධ ඇති වීමේ ඉඩකඩ සියයට 59ක් බව විද්‍යාඥයින් කළ පර්යේෂණ වලින් හෙළිවී තිබේ.

චීනයේ පුද්ගලයන් 154,000ක් යොදාගෙන සිදුකළ පර්යේෂණ 25කින් මෙම ප්‍රතිඵල ලබා ගෙන තිබේ.

ලිංගික අප්‍රාණික බවට රුධිරය ලැබෙන ප්‍රමාණය සහ වේගය අතර පවතින සම්බන්ධතාව අධ්‍යනය තුලින් මෙම ප්‍රතිඵල ලබා ඇත.

එමෙන්ම හෘදයාබාධ වැළදීමේ අවදානම සියයට 34ක් සහ එයින් මියයාමේ අවදානම සියයට 33ක් පමණ වන බව ද පර්යේෂකයන් සොයාගෙන ඇත.

එබැවින් ලිංගික අප්‍රාණික බවින් පීඩා විඳින්නේ නම් ඊට අමතරව හදවත ආශ්‍රිත සෞඛ්‍ය තත්වය පිළිබඳ ව ද විමසිලිමත් විය යුතු බව එම පර්යේෂකයන් පවසයි.