අධිබල රැහැනේ එල්ලුණු ගුවන් නියමුවා: සිද්ධියේ ඡායාරූප

ඊයේ (19) ප්‍රංශ දේශ සීමාවට කඩා වැටුණු බෙල්ජියම් F 16 ප්‍රහාරක යානයේ නියමුවා වෝල්ට් 250,000ක් අධි බල රැහැනක පැටලුනු බව සහ ඔහුව බේරා ගැනීමට මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක බව අප වාර්තා කළා. ඔහුව එයින් බේරා ගත හැකිවූ අතර එම සිද්ධියේ ඡායාරූප කීපයක් පහත දැක්වේ. යානය වාණිජ ගොඩනැගිල්ලක් මතට කඩා වැටී තිබුණා .

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න