හරීන් දිවි පරදුවට තබයි.

0
90

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා යනු හොර මැර නැති සැබෑ සිංහල බෞද්ධ නායකයෙකු බව අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පිළිගැනීමේ විශේෂ උත්සවයට එක් වෙමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

ඔහු අවුරුදු 30ක අත්දැකීම් බහුල නායකයෙක් බවත් මිනිසුන්ගේ ගඳ සුවඳ හඳුනන නායකයෙක් බව ද හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

එමෙන්ම තමන් ජීවිතය පරදුවට තබා හෝ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනපති කිරීමට තමන් කැපවෙන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළා.