භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කිරීමට රජයෙන් පියවර

දැනට වෙළදපලේ රුපියල් 450-500ත් අතර පවතින වියළි මිරිස් කිලෝවක මිල අඩු කිරීම උදෙසා ආනයනික වියළි මිරිස් කිලෝවක් සඳහා වන බද්ද රුපියල් 20 කින් අඩු කිරීමටත් ආනයනික මාළු කිලෝවක් සඳහා වන බද්ද රුපියල් 25 දක්වා අඩු කිරීමට ජීවන වියදම් කමිටුවේදී තීරණය කළ බව ජීවන වියදම් කමිටුවේ සභාපති අමාත්‍ය පී. හැරිසන් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

ආනයනික වියළි මිරිස් කිලෝවක් සඳහා මිට පෙර පනවා තිබු ආනයන බද්ද රු 25 ක් වන අතර ආනයන මාළු කිලෝවක් සඳහා පනවා තිබු බද්ද රු. 100 ක් ලෙස පැවතියා.

මේ අතර ඉදිරි උත්සව සමය වෙනුවෙන් පවතින කුකුළු මස් හා බිත්තර මිල පාලනය උදෙසා කුකුළු මස් හා බිත්තර ආනයනයට ද මෙහිදී අනුමැතිය හිමිව ඇත.

එමෙන්ම රජයේ ගබඩාවන්හි පවතින වී තොග මෙට්රිික් ටොන් 48,000ක ප්‍රමාණය සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණයේ වී මෝල් හිමියන් මඟින් ඉතා ඉක්මනින් සහල් කොට සතොස හරහා නාඩු කිලෝවක් රුපියල් 80ක් ද, සම්බා කිලෝවක් රුපියල් 85ක මිලට ද අලෙවි කිරීමට තීරණය කළ බවයි අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න