“ගෝඨාභය හෙට දිවුරුම් දෙයි” – මිලින්ද කියයි.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ හෙට දිනයේ ජනාධිපති ධුරයේ දිවුරුම් දීමට නියමිතයි.

මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස කටයුතු කළ මිලින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව කියා සිටියා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න