ගෝඨා අද කතරගමට.

0
24

පොහොට්ටුවේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද (15) දිනයේ කතරගම පුදබිමට පැමිණීමට නියමිතයි.

එහිදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කිරිවෙහෙර රජමහ විහාරස්ථානයේ දී පහන් 84,000ක ආලෝක පුජාවක් පැවැත්වීමට සහ ජය පිරිත් සඡ්ඡායනය කොට ආශිර්වාද පූජාවක් පැවැත්වීමට ද සූදානම් බවයි වාර්තා වන්නේ.