ගෝඨා අනුරාධපුරයට.

0
39

රුවන්මැලි මහා සෑ අභියසදී පැවැත්වෙන අධිෂ්ඨාන පූජාවට සහභාගී වීම සඳහා අද (12) පස්වරුවේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අනුරාධපුරයට පැමිණියා.

මේ සඳහා මහා සංඝරත්නය 1500 නමක් වැඩම කරවා ඇති අතර විශාල ජනකායක්ද පැමිණ තිබෙනවා.