ගෝඨා තිස්සමහාරාමයට යයි.

0
27

පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද (16) තිස්සමහාරාමය ප්‍රදේශයට ගොස් තිබුණා.

එහිදී එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව අමතමින් ඒ මහතා කියා සිටියේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ධූරය හිමි වු දිනයේදි තමා ඉදිරිපත් කළේ රට තුළ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් බවයි.

“එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මට මේ අපේක්ෂකත්වය භාරගන්නට ආරාධනා කළ අවස්ථාවේ අපේ රටේ ඉදිරි ගමන පිළිබඳ මට තිබෙන දැක්ම පිළිබඳව තමුන්නාන්සේලාට ප්‍රකාශ කළා. එය ප්‍රායෝගික වැඩසටහනක්. අද මේ ගමනේ මේ නගරයට පැමිණි අවස්ථාවේ පිළිගැනීමට පැමිණි තමුන්නාන්සේලාට මාගේ ස්තූතිය පුදකරන්නට කැමතියි.”බව ඔහු සඳහන් කළා.