රන් මිල ඉහළම අගයට පත්වෙයි.

ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල මේ වනවිට මාස 14 කින් ඉහළම අගයට පැමිණ තිබෙනවා.

නිව්යෝක් වෙළඳපොලේ රන් අවුන්සයක මිල සති අන්තයේ සටහන් වූයේ ඩොලර් 1348 යි ශත 31 ක් ලෙසයි.

පසුගිය සතිය තුළ පමණක් රන් මිල සියයට 3 කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා.