රූපවාහිනිය පවරාගත්තාට එරෙහිව මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වෙත පවරා ගැනීම අභියෝගයට ලක්කරමින් පූජ්‍ය දඹර අමිල හිමියන් සහ මහාචාර්ය චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවර මහතා විසින් අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කරන ලදී.

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව වත්මන් ජනාධිපතිවරයාට පවරා ගත හැක්කේ මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පමණක් බව පෙත්සම්කරුවන් පවසා සිටියි .

19 වන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ තවදුරටත් දැනගනන් මෙම සම්මුඛ සාකච්ඡාව බලන්න

එබැවින් එම විෂය පථයන්ට අයත් නොවූ රූපවාහිනී සංස්ථාව පවරා ගැනීම තුළින් ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කර ඇති බවට ප්‍රකාශනයක් නිකුත් කරන ලෙසට පෙත්සම්කරුවන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න