කළු ගඟ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ කිහිපයකට ගං වතුර අවදානමක්.

0
28

කළු ගඟ ආශ්‍රිතව සුළු ගං වතුර තත්වයක් මතුවිය හැකි බැවින් පාලින්ද නුවර, බුලත්සිංහල, කිරිඇල්ල, ඉංගිරිය, මදුරාවල, මිල්ලනිය සහ කළුතර යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වල පහත් බිම්වල සිටින ජනතාව අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා.

කළු ගෙඟ් – රත්නපුර ජල මිනුම් ස්ථානයේ ජල මට්ටම ක්‍රමයෙන් අඩුවෙමින් පැවතියද ඇල්ලගාව සහ මිල්ලකන්ද ජල මිනුම් ස්ථානවල ජල මට්ටම ක්‍රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.