දෙහිවල නිවසකින් ගිනිඅවි කොටස් ඇතුළු උපකරණ රැසක් සොයාගැනේ.

0
429

දෙහිවල නිවසක් පරීක්ෂා කිරිමේදී ගිනි අවි කොටස් හා පතුරම් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකිවූ බව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය පවසනවා.

විශේෂ කාර්ය බලකායේ සංවිධානාත්මක අපරාධ මර්දන ඒකකයේ නිලධාරීන් ලැබුණ තොරතුරක් මත මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදුකර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here