රියෝ හි රෝහලක ගින්නක්. 11ක් මරුට

බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජැනයි රෝ නුවර පෞද්ගලික ආරෝග්‍ය ශාලාවක ගින්නකින් 11ක් මියගොස් තිබේ.

සහන සේවකයන් සහ ගිනි නිවන හමුදාව ගින්න නිවීමට උත්සහ කරමින් ඇත.