ෆේස්බුක් සහ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් බිඳ වැටේ

ෆේස්බුක් සහ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් යන සමාජ මාධ්‍ය අඩවි දෙක බිඳ වැටී ඇති බව වාර්තා වන අතර දහස් ගණනක් පරිශීලකයින්ට පොස්ටු පළ කිරීමට හෝ බෙදා ගැනීමට නොහැකි වී ඇත.

ඊයේ (28) රාත්‍රී 6.30ට පමණ පරිශීලකයින් මෙම සමාජ මාධ්‍ය ජාල අඩවි දෙක බිදවැටීම පිලිබදව ගැටළු වාර්තා කර ඇත. ඉන්ස්ටග්‍රෑම් සහ ෆේස්බුක් පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ ගිණුම්වලට පිවිසීමට නොහැකි වී තිබේ.

ලොව පුරා සිටින ෆේස්බුක් පරිශීලකයින්ට පොස්ටු බෙදාගැනීමේ පහසුකම ක්‍රියාත්මක නොවන බවත්, අදහස් දැක්වීමට හෝ ඡායාරූප උඩුගත කිරීමට ඔවුන්ට නොහැකි වී ඇති බව ඔවුන් තවදුරටත් වාර්තා කර ඇත.

බොහෝ පරිශීලකයින් ඔවුන්ගේ ගැටළු downdetector වෙබ් අඩවිය වෙත වාර්තා කර ඇති අතර, ඊයේ රාත්‍රිය වන විට downdetector වෙබ් අඩවියට අනුව, පරිශීලකයින් 10,000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ඔවුන්ගේ ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය අඩවිය සම්බන්ධ ගැටළු වාර්තා කර ඇත. පරිශීලකයින් 25,000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ඔවුන්ගේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් සමාජ මාධ්‍ය අඩවිය සම්බන්ධ ගැටළු වාර්තා කර ඇත.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න