පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සොයන තේරීම් කාරක සභාවේ නිල කාලය දීර්ඝ කරයි.

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීමට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවේ නිල කාලය දීර්ඝ කිරීමට අද (21) පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අනිද්දා දිනයෙන් අවසන් වීමට නියමිතව තිබු එම කාලය ලබන සැප්තැම්බර් මස 30 දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැබුවා.

ඊට අදාළ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලයි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න