බලපත්‍ර රහිත පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පොලීසියට බාරදෙන්න දින 3ක කාලයක්.

0
71

අවසරයකින් තොරව ළඟ තබාගෙන සිටින පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තිබේ නම් මැයි මස 14 දින උදෑසන 6ට පෙර ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට ඒ බව දැනුම් දෙන ලෙස පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

බලපත්‍ර රහිතව හෝ වෙනත් ආකාරයකින් නීති විරෝධීව පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ළඟ තබාගෙන සිටින තැනැත්තන්ට ඒ පිළිබඳව ළඟම පොලිස් ස්ථානයට දැනුම් දීමට අවස්ථාව ලබා දීමට පොලීසිය ක්‍රියාකර තිබෙනවා.

මේ අනුව අද (11) සිට මැයි 14 පෙරවරු 6 දක්වා දින 3ක කාලයක් තුළ මෙම අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

එහිදී බලපත්‍ර රහිතව හෝ වෙනත් ආකාරයකින් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ළඟ තබාගෙන සිටින තැනැත්තන් විසින් එකී පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පිළිබඳවත් එය තබා ඇති ස්ථානය පිළිබඳවත් ළඟම පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් ස්ථානාධිපති වෙත දැනුම් දිය හැකියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here