නිවාස 10000කට විදුලිය බිඳ වැටෙයි.

කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවාස 10000කට විදුලි සැපයුම බිඳවැටී තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශයේ විඳුලි රැහැනක් මතට ගසක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් මෙලෙස විදුලිය බිඳ වැටුණා .

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න