අද සිට මැතිවරණ කොමිසමට ලැබෙන සුවිශේෂී බලය කුමක්ද?

අද සිට මැතිවරණ කොමිසමට අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක ජනාධිපතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ බලතල ලැබේ. 19 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් පිහිටවූ ස්වාධින කොමිසමක් වන මැතිවරණ කොමිසම වෙනත් කිසිදු පාර්ශවයක අනුමැතිය උපදෙස් හෝ අදහස් වලින් තොරව මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ සිට සමස්ත මැතිවරණය පවත්වාගෙන යාමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට එනම් මෙරට ජනතාව වෙතට බැඳී සිටියි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න