මාළඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ සාක්ෂි දෙයි.

0
220

මාළඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ සාක්ෂි ලබා දී තිබෙනවා.

එහිදී ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ කැබිනට් පත්‍රිකා 3ක් මගින් මෙම රෝහල රජයට පවරා ගැනීමට තීරණය කළ බව ප්‍රකාශ කළ ද එහි හිමිකරු එම රෝහල අලෙවි කරන බව පවසා ප්‍රසිද්ධ දැන්වීම් පළ කර ඇති බවයි.

මෙම සිද්ධිය පිටුපස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සිටින බවට වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ සාක්ෂි ලබාදෙමින් ඊයේ ප්‍රකාශ කළ බව එම කොමිසම ප්‍රකාශ කළා.