ඩෝරියන් නිසා 2500ක් අතුරුදහන්, 50ක් මරුට

ලතින් ඇමෙරිකානු කලාපයට බලපෑ ඩෝරියන් සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් බහමාස් රාජ්‍යයේ පුද්ගලයන් 50දෙනෙක් දැනට මරුමුවට පත්ව ඇත. අතුරුදහන් වූ පිරිස 2500ක් පමණ බව වාර්තා වේ.

මෑත ඉතිහාසයේ මධ්‍යම ඇමරිකානු කලාපයට බලපෑ දරුණුතම සුළි කුණාටු තත්වය ලෙස මෙය වන අතර ඉන් වැඩිපුරම බලපෑම් එල්ලවූ යේ බහමාස් රාජ්‍යයටයි. කැරීබියන් දුපත් සහ එක්සත් ජනපදයේ දකුණුදිග ප්‍රාන්ත කීපයකට ද එහි බලපෑම් එල්ල විය.

දැනට 2500ක පිරිසක් අතුරුදහන් වී ඇති බව බහමාස් රාජ්‍යයේ හදිසි ආපදා සේවය ලැයිස්තු ගත කර ඇති අතර අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් සොයා මුදාගැනීමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි.