වෛරයට ලක් වන ස්විට්සර්ලන්තය ගැන ඔබ මේ කරුණු 5 දන්නවාද?

  • ලෝකයේ වඩාත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආ‍ණ්ඩුක්‍රමය ලෙස දේශපාලන විද්‍යාව තුළ ගෞරවයට පාත්‍රවී ඇත්තේ ‘ස්විට්සර්ලන්ත’ ආණ්ඩුක්‍රමයයි.
  • ස්විට්සර්ලන්තයේ ව්‍යවස්ථාදායකය වන ස්විට්සර්ලන්ත සංධීය සභාවේ ආණ්ඩුපක්ෂයක් හෝ විපක්ෂයක් නොමැත. සමානුපාතික ක්‍රමය යටතේ කැන්ටන තුළින් තේරීපත්වන සියළුම මහජන නියෝජිතයන් පක්ෂ භේදයකින් තොරව රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සැකසීමට දායක වේ. ඒ අනුව ස්විට්සර්ලන්තයේ පවතින්නේ ‘ජාතික ආණ්ඩු’ ක්‍රමයකි.
  • ස්විට්සර්ලන්ත ආණ්ඩුක්‍රමයේ විධායකය වෙනත් කිසිඳු මොඩලයක් හා සැසඳිය නොහැක. ඒය ‘සාමුහික විධායකයකි’. එහි සාමාජිකයන් 7කි.‍ මේ 7‍න් එක් අයෙක් සභාපතිවරයා වන අතර ඔහු සමානවූවන් අතර ප්‍රමුඛයා මිස නායකයා නොවේ.
  • මානව සංවර්ධන දර්ශකය ඇතුළු ලෝකයේ සංවර්ධන මිනුම් දඬු රාශියක ප්‍රම්‍රඛස්ථානය ස්විට්සර්ලන්තයට හිමිවන අතර ඒකපුද්ගල ආදායම $ 54,600 ක් පමණ ‍වේ.
  • මේ සියළුම ජයග්‍රහණ සඳහා මූලික වී ඇත්තේ සිවිට්සර්ලන්තය තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නා වූ සම්මුතිවාදී ආකෘතියේ ආණ්ඩු ක්‍රමයයි.

සටහන – Kusal Kavinda Amarasinghe

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න