2019 වසරේ ඡන්දහිමි නාම ලේඛනයේ ආකෘති පත්‍ර බෙදාහැරීම ඇරඹෙයි.

0
95

2019 වසර සඳහා වන ඡන්දහිමි නාම ලේඛන බී.සී ආකෘති පත්‍ර බෙදාහැරීමේ කටයුතු අද (15) සිට ආරම්භ වනවා.

බී.සී ආකෘති පත්‍ර ලබන මස පළමු වනදා සිට එකතු කිරිමේ කටයුතු සිදු කිරිමට නියමිත බව මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළා.

මෙවර බී.සී ආකෘති පතුය සමග තවත් ලේඛනයක් ජනතාවට සම්පූර්ණ කිරිම සදහා ලබාදෙන බව එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා පැවසුවා.

අවුරුදු 16ත් 18ත් අතර වයසේ පසුවන්නන් සම්බන්ධයෙන් එම ලේඛනයේ තොරතුරු ඇතුළත් කළ යුතු බව මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කරනවා.

එමෙන්ම අදාළ ලේඛනයේ ආබාධිත පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් වන තොරතුරු ද ඇතුළත් කළ යුතුයි.

ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා වන නිසි දත්ත පද්ධතියක් නොමැතිවිම හේතුවෙන් එම පියවර ගත් බව සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා සඳහන් කළා.

මැතිවරණ පැවැත්වෙන අවස්ථාවලදී ආබාධිත පුද්ගලයින් සදහා ප්‍රවේශ පහසුකම් ලාබදීමට ඉන් හැකියාව ලැබෙනු ඇති බව සඳහන්.