ජනපති මෛත්‍රීට පල දුන් 52 අපලය

ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, 2019 නොවැම්බර් පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් නොවීමට තීරණය කර ඇති අතර ඒ අනුව අද නාම යෝජනා බාර ගත් අතර ඔහු ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් නොවන බව අද සහතික කරගත හැකි විය.

ඒ අනුව නොවැම්බර් 17 තම තනතුර හැරයාමට නියමිතයි. ඒ ඔහුට තනතුර හැර යාමට නියමිතව ඇති දිනට දින 52කට පෙරයි.

එමෙන්ම ඔහු දෙවැනි වර ජනාධිපතිවරණයකට ඉදිරිපත් නොවූ ශ්‍රී ලංකාවේ එකම සහ ප්‍රථම විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස ද වාර්තා පොතට එක්වනවා.

2018 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ඔහු විසින් සිදු කළ දේශපාලනික වෙනස් කම් සහ එමගින් රටේ ඇති වූ අර්බුදය ද දින 52ක් පුරා ඇදී ගියා.

එමෙන්ම දෛවෝප ගත ලෙස ඔහු විසින් නිර්මාණය කරගත් දේශපාලන අර්බුදයේ කාල රාමුව සහ ඔහු තම තනතුර හැර යාමේ දී අහිමි වන දින ගණන ද සමාන වේ.

2018 ඔහුගේ ඔක්තෝබර් විප්ලවය ද නොසිතු ලෙස අසාර්ථක වූ අතර ඔහුට කලින්ම තනතුර හැර යාම ද ඔහුට සුබ සිද්ධියක් නොවේ. එබැවින් අංක 52 ඔහුට එතරම් සුබ අංකයක් නොවන බවක් පෙනෙයි.

කෙසේ වෙතත් ඔහු ජනතාවගේ ආදරය දිනාගත් ජනාධිපතිවරයෙකු ලෙස නිසැකවම ඉතිහාස ගත වනු ඇත.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න