රට තුළ ආරක්ෂාව තහවුරු කර ඇති බව ආරක්ෂක ලේකම් කියයි.

0
109

රට තුළ ආරක්ෂාව තහවුරු කර ඇති බැවින් සාමාන්‍ය පරිදි එදිනෙදා කටයුතුවල නිරතවන්නැයි ආරක්ෂක ලේකම් ජනරාල් ශාන්ත කෝට්ටේගොඩ ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

මේ මාධ්‍ය වෙත විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මේ බව කියා සිටියා.