රට පුරා ඇඳිරි නීතිය.

0
295

අද රාත්‍රී 9 සිට හෙට උදෑසන 4 දක්වා දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා.

රටේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ඇති වී තිබෙන නොසන්සුන්කාරී තත්වයන් නිසා මෙලෙස රට පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ බව පොලිස් මුලස්ථානය නිවේදනය කළා.

මේ අතර වයඹ පළාතට පැන වූ පොලිස් ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම්දෙන තුරු ක්‍රියාත්මක බව පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කළා.