ඇවන්ගාඩ් සිද්ධියට අදාලව සමන් දිසානායකගේ ඇප අයදුම ගැන තීන්දුව කල්යයි.

0
10

ඇවන්ගාඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තමා අත් අඩංගුවට ගැනීම වැලැක්වීමේ නියෝගයක් ඉල්ලා ජාතික පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් සමන් දිසානායක මහතා විසින් ගොණු කළ ඇප අයදුම පිළිබඳ තීන්දුව ලබන ජූලි 17 වන දින දක්වා කල් තැබීමට කොටුව ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතා අද නියෝග කළා.