“රට අරාජික වෙන්න දෙන්නේ නැහැ” – වැඩ බලන පොලිස්පති කියයි.

0
150

රටේ වත්මන් තත්වය සම්බන්ධයෙන් වැඩ බලන පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළා.

එහිදී වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා පැවසූවේ, රට අරාජිකවීමට ඉඩ නොතබන බවත්, මෙම සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නා පුද්ගලයින්ට ඇප නොලැබෙන ලෙස ක්‍රිය කරන බැවින් කඩාකප්පල්කාරී, අන්තවාදී ක්‍රියා වහාම නතර කරන බවයි.