වත්කම් සැඟවූ ඇමති සජිත් ඇතුළු ඇමතිවරුන් 8 දෙනෙකුට එරෙහිව පැමිණිල්ලක්

2019 අගෝස්තු 20 වනදා වන 2018/19 වර්ෂයට අදාලව සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයට පත් නොකළ ඇමතිවරුන් 8 දෙනෙකුට එරෙහිව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය (TISL) අද අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිල්ලක් අද ඉදිරිපත් කළා.

චෝදනාවට ලක් වන අමාත්‍යවරුන් වන්නේ

  • නවීන් දිසානායක ,
  • හරින් ප්‍රනාන්දු,
  • මනෝ ගනේෂන්,
  • එම්.එච්.ඒ හලීම්,
  • අකිල විරාජ් කාරියවසම්
  • රවී කරුණානායක
  • ගයන්ත කරුණාතිලක සහ
  • සජිත් ප්‍රේමදාසයි.

වැඩිදුර විස්තර – වත්කම් සඟවන ඇමතිවරු කවුද?